skip to Main Content
Nyheter
Leverera bättre upplevelser med ett Edge Data Center

Molntjänstindustrin växer. Samtidigt finns inga tecken på att marknaden för colocation krymper – utan trenden verkar snarare vara tvärtom. I en rapport från Allied Market Research skattas att colocationindustrin kommer att uppgå till ett värde på 51,89 miljarder dollar år 2020 med en CAGR på 12,4%. Men var som faktiskt tenderar att ändras är hur företag använder colocation-lösningar som ett sätt att tillmötesgå ett ökat behov av distribuerade datanätverk, edge computing och databehandling med hög kapacitet. Och det här är edge datacenter-lösningar blir intressanta.

Gå direkt till E-bok: Leverera bättre upplevelser med ett Edge Data Center

IoT och införandet av 5G är båda drivande i den pågående decentraliseringen av molnet och det växande skiftet mot att allt mer nyttja en distribuerad edge-lösning. Som leverantör måste du kunna leverera tjänster i den hastighet och med den kvalité som slutanvändare förväntar sig, det finns helt enkelt ingen marginal för hög latens och intermittenta anslutningar. Med ett edge-datacenter kan företag vara där deras slutanvändare är. Och det här är också en marknad som växer; PwC US förutspår att den globala marknaden för edge-datacenter kommer att tredubblas under åren 2017 till 2024 och nå ett värde av 4 miljarder dollar.

Edge-datacenter gör det möjligt att låta databearbetning, lagring, kontroll och hantering av lokala applikationer ske mycket närmare användarna. Följaktligen minskar latensen avsevärt och applikationsresponsen optimeras, vilket i sin tur leder till en maximal produktivitet, effektivitet, användarupplevelse och naturligtvis: en viktig konkurrensfördel. Idag lanserar vi en ny e-bok om hur du kan använda ett edge-datacenter för att leverera bättre upplevelser för dina slutanvändare. Vår COO Stefan Nilsson kommenterar lanseringen:

”Edge-datacenter är en avgörande konkurrensfördel för digitala tjänsteleverantörer över hela världen idag. Att vara nära dina slutanvändare är nyckeln till att kunna leverera den hastighet och kvalié som i allt högre grad förväntas och med den här e-boken hoppas vi kunna sprida kunskap om hur det kommer sig — och vilka marknadstrender som vi ser påverkar behovet av avancerade datacenter distributioner.”

I e-boken täcker vi ämnen som Varför ett edge-datacenter?, Edge-datacenter use cases och egenskaper vid en edge data center colocationlösning. Ladda ner e-boken gratis här.

conapto-deliver-better-experiences-edge-data-center-feat
Hur kan vi hjälpa dig?
[TABS_PRO id=8136]
Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.