skip to Main Content
Nyheter
Våra högsta värderade kritiker har talat – årets kundundersökning ger oss NPS +52

Med en uttalad vision att leverera en kundupplevelse i världsklass är vi idag stolta över att presentera resultat från vår senaste kundundersökning. Med ett Net Promoter Score (NPS) på +52 jämfört med ett branschgenomsnitt på +33 för IT-tjänster ligger Conapto helt klart i toppen av ligan.

I en del av ett aktivt arbete med vår vision, värderingar och vår kundstrategi genomförs kundundersökningar för att mäta kundnöjdhet och resultatet tas fram av AQ-analys. Med flera fokuserade investeringar i både hållbarhet, klimatneutralitet, säkerhet och ökad kapacitet fungerar undersökningen som en bra riktlinje för att företaget rör sig i rätt riktning.

Net Promoter Sscore som jämförelsetal är ett internationellt index som hjälper företag att mäta kundlojalitet på en skala från -100 till +100 genom att mäta kundernas lojalitet och vilja att rekommendera Conapto till andra kunder.

”Att leverera en kundupplevelse som uppfyller eller överträffar kundens förväntningar är oerhört viktigt för ett ömsesidigt och långsiktigt partnerskap. Vi hade ett fantastiskt resultat under den senaste undersökningen och att kunna accelerera och uppnå en ännu högre poäng den här gången visar på vårt engagemang för våra kunder vilket gör mig väldigt stolt. Mot bakgrund av våra värderingar och starka kultur att ständigt förbättras är vi engagerade i att utveckla vårt kunderbjudande för att öka kundnöjdheten och lojaliteten ytterligare,” säger Håkan Björklund, VD för Conapto.

Kundundersökningen genomfördes mellan december 2020 och januari 2021 och resultatet var en stark +52 poäng — en ökning från den senaste kundundersökningen som fick +45 poäng. Våra kunder bedömde Conapto på viktiga parametrar som proaktivitet, servicekvalitet, lyhördhet, uppföljning och leveransprecision samt företagets övergripande förståelse för kundernas verksamhet.

conapto-
Hur kan vi hjälpa dig?
[TABS_PRO id=8136]
Back To Top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.